Wychodzenie z kryzysu to proces:

pomoc_icon_audyt

Audyt to niezależna ocena stopnia zorganizowania danego przedsiębiorstwa na różnych poziomach. Jego rezultatem jest wydanie opinii zawierającej rekomendacje zmian potrzebnych do poprawienia efektywności.
Celem prowadzonego przeze mnie audytu jest zidentyfikowanie źródeł nękającego Twoje przedsiębiorstwo kłopotu. Jako osoba „z zewnątrz” dysponuję zupełnie inną perspektywą i świeżym podejściem.

W ramach audytu oferuję bazującą na gruntownej analizie firmy opinię obiektywnego, doświadczonego managera. Wskazuję słabości i mocne strony, zagrożenia i szanse. Proponuję kierunki rozwoju lub remedium na bolączki. Moja krytyka, oparta na twardych faktach, jest przede wszystkim konstruktywna.

Audyt nie jest narzędziem samodzielnie wyprowadzającym z kryzysu. Jest biznesowym odpowiednikiem diagnozy lekarskiej. Tym samym stanowi fundament dalszych działań i jest pierwszym niezbędnym krokiem do sukcesu.

Dowiedz się więcej

pomoc_icon_szkolenia

Szkolenie działu handlowego jest jednym z kluczowych elementów prowadzących do rozwoju firmy. Sukces czy porażka przedsiębiorstwa jest w rzeczywistości wypadkową sukcesów i porażek pracowników.
Firma to przede wszystkim ludzie, a zadaniem managera jest zadbać o ich kompetencje.

Tematykę szkoleń dostosowuję do branży, w jakiej działa Twoje przedsiębiorstwo. Wiele tematów jednak okazuje się być uniwersalnymi. Należy do nich przede wszystkim kształtowanie relacji z klientem.

W trakcie oferowanych przeze mnie szkoleń uczę, jak rozpoznawać osobowość klienta i na tej podstawie dostosowywać do jego preferencji styl komunikacji. Zdradzam, gdzie i jakich informacji o kliencie należy szukać. Pokazuję, jak nie popadać w rutynę oraz jak ustrzec się wypalenia zawodowego w pracy handlowca. Wszystko to prowadzi do poprawy Twojej sprzedaży.

Dowiedz się więcej

pomoc_icon_zarzadzanie_

Wprowadzenie odpowiedniego systemu zarządzania zespołem handlowym ma decydujące znaczenie dla efektywności sprzedaży. Niestety, proces jego implementacji okazuje się trudnym i złożonym zadaniem.
Zaprojektowany przeze mnie system zarządzania będzie monitorował procesy sprzedażowe, a nie tylko kontrolował handlowców i zysk. W ten sposób zmotywujemy pracowników zamiast ich zniechęcać. Przede wszystkim jednak umożliwimy Twojej firmie identyfikowanie pojawiających się problemów i możliwie wczesne reagowanie.

Wybór i wdrożenie takiego systemu wymaga umiejętności i doświadczenia managerskiego. Zależnie od potrzeby i dotychczasowej organizacji firmy, system może przyjmować bardzo różne postacie. Decydującym elementem jest jednak jego rozsądne, stopniowe i konsekwentne wprowadzanie. Istotą jest bowiem nie sam system, a powodzenie jego adaptacji w przedsiębiorstwie. Zadbanie o skuteczność na tym poziomie to także moja rola.

Dowiedz się więcej

pomoc_icon_zmiana-wartosci

Zmiana wartości w firmie oznacza podporządkowanie wszystkich działań jednemu celowi: zaspokojeniu potrzeb klienta. Stoi to w opozycji do najczęściej spotykanej w Polsce orientacji na natychmiastowy zysk.
Do zmiany wartości doprowadzam najczęściej poprzez przeprojektowanie działań Twojego zespołu handlowego, gromadzenie i analizę posiadanych danych o klientach oraz zmianę priorytetów produkcyjnych lub zakupowych w Twojej firmie. Zysk jest, oczywiście, niezbędny, nie stanowi jednak wartości samej w sobie. To struktura, metody, narzędzia i nastawienie ludzkie muszą zostać przeorientowane na potrzeby klienta. Tylko taki dobór priorytetów zagwarantuje Twojemu przedsiębiorstwu perspektywiczne funkcjonowanie na rynku.

Zmiana wartości w firmie będzie rezultatem całokształtu moich działań, czyli wszystkich trzech poprzednich kroków.

Dowiedz się więcej

Konsultacje

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja firma jest w kłopocie albo jeszcze nie zdecydowałeś, czy mi zaufać - spotkajmy się na konsultacjach!